Arti Kata ‘Masa’

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata ‘masa’ memiliki arti sebagai berikut:

 1. masa – alternatif makna ke-1
  • masa: /ma·sa/ n 1 waktu; ketika; saat. Contoh: masa tanam padi telah tiba; bila masa saja, sewaktu-waktu; ada masa nya, ada kalanya; dapat masa nya, terjadi; dapat kesempatan baik; 2 jangka waktu yg agak lama terjadinya suatu peristiwa penting; zaman. Contoh: masa penjajahan; masa pembangunan; masa baru, zaman baru; masa datang (depan), zaman yg akan datang; 3 jangka waktu tertentu yg ada permulaan dan batasnya. Contoh: masa berahi; masa kanak-kanak; masa kering; masa pacaran;
  • masa anak-anak: masa kehidupan antara dua tahun sampai pubertas;
  • masa bakti: masa menunaikan tugas; masa untuk mengabdi. Contoh: dia terpilih kembali untuk masa anak-anak bakti lima tahun;
  • masa berahi: lama waktu hewan betina berahi;
  • masa bunting: Tern lama waktu bunting, yaitu dr saat terjadinya pembuahan sampai hewan beranak;
  • masa dewasa: masa seseorang menginjak usia kawin dan krn itu dianggap sudah dapat berdiri sendiri dl menanggung hidupnya, lepas dr asuhan dan bantuan orang tua;
  • masa emosional: masa seorang individu memiliki emosi yg matang, yaitu dl arti stabil, serta dapat diterima oleh masyarakat;
  • masa gencat: bagian waktu yg tidak digunakan karyawan untuk bekerja walau tersedia pekerjaan;
  • masa gencat mesin: waktu bagi mesin yg tersedia untuk produksi atau pekerjaan sampingan yg tidak dimanfaatkan krn kekurangan pekerjaan, bahan, atau karyawan, termasuk di dalamnya waktu pabrik tidak dl keseimbangan;
  • masa inkubasi: masa mulai saat penyebab penyakit masuk ke dl tubuh (saat penularan) sampai saat timbulnya penyakit; masa tunas;
  • masa intelektual: masa seorang individu telah menguasai pengetahuan yg dapat berguna dl hal menanggapi dan menanggulangi segala masalah hidup;
  • masa kanak-kanak: waktu seorang individu dl pertumbuhannya masih kecil;
  • masa kawin: Tern jarak waktu antara perkawinan pertama sampai perkawinan terakhir pd masa bunting;
  • masa kering: Tern jangka waktu (biasanya sekitar 60 hari) sejak sapi perah tidak berproduksi sampai saatnya diperah kembali;
  • masa kerja: jangka waktu orang sudah bekerja (pd suatu kantor, badan, dsb);
  • masa kini: masa yg terbaru (paling akhir); mutakhir;
  • masa kosong: waktu tidak hamil (bunting); jarak waktu antara beranak dan hamil (bunting) lagi;
  • masa laku visa: izin yg diberikan kpd pemilik visa untuk tinggal di suatu negara dl jangka waktu tertentu;
  • masa lalu: masa yg telah lewat; masa terdahulu;
  • masa laten: masa dl perkembangan seksual antara umur 4—5 tahun dan permulaan masa remaja ketika terjadi peralihan dr masa seksual kanak-kanak menjadi seks dl arti dewasa;
  • masa lia: Antr masa tertentu yg harus ditaati oleh setiap calon ibu atau bapak, suami atau istri thd beberapa pantangan;
  • masa menentang :masa seseorang dapat melihat peningkatan dl tingkah laku yg ditandai oleh reaksi motorik dan perasaan yg bertahan kuat thd orang atau barang;
  • masa menganggur: masa senggang;
  • masa menyusu: Tern waktu selama anak menyusu pd induk;
  • masa pajak: jangka waktu untuk menghitung jumlah pajak yg harus dibayar;
  • masa pancaroba: masa anak memasuki masa remaja, umumnya menunjukkan tingkah laku yg sangat berbeda dng ketika ia masih anak-anak sehingga sering merupakan masalah, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang tua, guru, dan masyarakat, msl anak menjadi sukar dikendalikan, ada kecenderungan melawan, dan ingin berdiri sendiri;
  • masa peka: 1 masa yg dialami seseorang, baik dl perkembangan aspek emosinya maupun krn pengaruh kelenjar tubuhnya, msl masa menjelang menstruasi atau menopause; 2 saat ketika anak sangat mudah menerima rangsangan untuk tumbuh berkembang secara cepat;
  • masa penyerahan 1: jarak waktu antara pemesanan dan penerimaan barang jika dipandang dr pihak penjual; 2 jarak waktu antara penerimaan pesanan dan pengiriman barang jika dipandang dr pihak pembeli;
  • masa peralihan: jangka waktu selama proses berpindah dr satu keadaan ke keadaan yg lain;
  • masa percobaan: Huk tenggang waktu yg ditentukan oleh hakim, dl waktu itu terpidana tidak boleh melanggar syarat yg ditentukan oleh hakim;
  • masa perlindungan: masa berlakunya hak cipta;
  • masa pertunangan: jangka waktu antara saat upacara yg mengikatkan pria dan wanita dl suatu perjanjian akad nikah dan saat upacara pernikahan;
  • masa pertunjukan: jumlah pertunjukan atau lamanya pementasan drama dsb;
  • masa pinjaman: jangka waktu yg diizinkan bagi pembaca yg meminjam buku untuk dibaca di luar perpustakaan;
  • masa puber: masa (kehidupan) usia remaja;
  • masa remaja: masa antara 12—18 tahun dl proses pertumbuhan seorang individu sesudah meninggalkan masa anak-anak menjelang masa dewasa, tetapi belum mencapai kematangan jiwa; masa puber;
  • masa reses: masa tidak adanya kegiatan sidang (tt DPR);
  • masa sangkal: masa perkembangan anak, biasanya kira-kira usia tiga tahun yg anak selalu menyangkal atau bertingkah laku kebalikan dr yg diharapkan dr dirinya;
  • masa senggang: Tan keadaan petani yg tidak mempunyai pekerjaan di bidang pertanian setelah selesai pemeliharaan tanaman sampai masa panen; masa menganggur;
  • masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat: masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yg terutama dilakukan dl gedung DPR;
  • masa subur: masa yg besar kemungkinannya bagi seorang wanita untuk hamil; masa yg besar kemungkinannya untuk terjadinya pembuahan;
  • masa tenggang: waktu penanggungan pengembalian pokok pinjaman dan/atau bunga selama jangka waktu tertentu, guna mencapai akselerasi penanaman modal;
  • masa tua: waktu dl hidup seorang individu sesudah fungsinya sbg warga masyarakat mulai berkembang;
  • masa tunas: Dok masa antara waktu terjadinya infeksi dan timbulnya gejala-gejala penyakit; masa inkubasi;
  • semasa: /se·ma·sa/ n 1 sewaktu; ketika. Contoh: – gurunya keluar, murid yg terlambat datang itu menyelinap ke dalam kelas; 2 sama masa dng; pd ketika yg sama. Contoh: kakeknya hidup – dng pujangga terkenal itu;
  • semasa-masa: /se·ma·sa-ma·sa/ n adv sewaktu-waktu
 2. masa – alternatif makna ke-2
  • masa: /ma·sa/ adv kata untuk menyatakan ketidakpercayaan dan sifatnya retoris. Contoh: masa , dia sudah pergi?
 3. masa – alternatif makna ke-3
  • masa : /ma·sa /kl n, ter·ma·sa :n tamasya
 4. masa – alternatif makna ke-4
  • masa: /ma·sa/ n Ark satuan ukuran berat untuk emas dan perak (dl prasasti disingkat ma, 1 ma = 2,412 g)

Penjelasan Arti ‘Masa’ di Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kata “masa” memiliki beberapa arti dalam bahasa Indonesia dan mengacu pada berbagai konsep waktu maupun situasi tertentu. Berikut ini adalah penjelasan yang lebih luas terkait definisi kata “masa”:

1. Masa sebagai satuan waktu:

– Masa dapat merujuk pada waktu tertentu, seperti momen atau periode spesifik, misalnya masa tanam padi, yang menandakan waktu untuk menanam padi telah tiba.

– Masa sebagai frasa waktu dinamis, seperti ‘ada masanya’ atau ‘dapat masanya’, menunjukkan bahwa ada kalanya sesuatu terjadi atau ada kesempatan yang baik yang mungkin muncul.

2. Masa sebagai periode sejarah atau waktu yang lebih panjang:

– Masa dapat dipakai untuk menggambarkan periode sejarah yang penting, seperti zaman penjajahan, yang menandai periode ketika suatu bangsa atau negara diduduki oleh bangsa lain.

– Masa juga digunakan untuk merujuk pada zaman atau era tertentu, misalnya ‘masa baru’ mengacu pada perubahan era atau keadaan baru masyarakat.

3. Masa sebagai fase atau jangka kehidupan:

– Masa kanak-kanak contohnya, adalah periode kehidupan manusia sejak lahir hingga tahap awal pendewasaan.

– Masa-masa seperti masa berahi (periode hewan betina siap untuk kawin), masa bunting (periode kehamilan pada hewan), dan masa dewasa (ketika individu dianggap mampu mandiri dan bertanggung jawab) merupakan periode waktu tertentu dalam siklus kehidupan, baik pada manusia maupun hewan.

4. Masa dalam berbagai konteks lain:

– Masa kerja merujuk pada durasi seseorang bekerja di suatu tempat, sementara masa menganggur adalah saat seseorang tidak memiliki pekerjaan.

– Masa remaja menggambarkan fase transisi antara anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan perkembangan fisik dan psikologis.

– Masa-masa khusus dalam proses biologis atau sosial, seperti masa gencat (waktu istirahat mesin produksi) atau masa pancaroba (istilah yang digunakan untuk menggambarkan fase transisi remaja yang seringkali sulit bagi individu dan lingkungan sosialnya).

5. Masa sebagai ungkapan pengungkapan ketidakpercayaan atau retorika:

– Dalam penggunaan retoris atau ungkapan ketidakpercayaan, kata ‘masa’ sering kali dipakai untuk merespons sesuatu dengan rasa skeptis atau heran, misalnya, “Masa, dia sudah pergi?” yang bisa mempertanyakan kebenaran sebuah pernyataan atau mengekspresikan keheranan.

6. Masa dalam penggunaan klasik dan unit ukuran:

– Dalam konteks klasik, ‘masa’ merujuk pada liburan atau tamasya.

– Kata ‘masa’ juga digunakan dalam arkeologi sebagai satuan ukuran berat khusus untuk emas dan perak, yang memiliki nilai tertentu (1 masa = 2,412 gram).

Selain itu, terdapat frasa yang menggunakan kata ‘masa’ seperti ‘semasa’ yang berarti ‘sewaktu’ atau ‘pada waktu yang sama’, dan ‘semasa-masa’ yang berarti ‘sewaktu-waktu’ atau ‘kadang-kadang’.

Ini menunjukkan fleksibilitas dan kekayaan kata ‘masa’ dalam memberikan konteks waktu yang tepat dalam berbagai situasi.

Referensi

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masa