Arti Kata ‘Kilat’

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata ‘kilat’ memiliki arti sebagai berikut:

 1. kilat – alternatif makna ke-1
  • kilat : /ki·lat /n 1 cahaya yg berkelebat dng cepat di langit (petir dsb). Contoh: kilat sabung-menyabung; 2 cahaya yg berkilau (berkilat). Contoh: kilat pisau; 3 yg sangat cepat. Contoh: kereta api kilat ; 4 yg dikerjakan dl waktu singkat. Contoh: kursus kilat ;
  • hilang kilat dl kilau, pb (kepandaian, kebesaran, dsb) tidak menonjol lagi sesudah berada bersama orang-orang pandai, orang-orang terkenal, dsb; kilat di dalam kilau, pb ada maksud tertentu yg terselubung dl perkataan (gerak-gerik dsb);
  • kilat batang: kilat yg berbentuk batang terputus-putus, yg menyerupai manik bercahaya yg tampak dl beberapa saat saja;
  • kilat bola: kilat yg tampak spt bola bercahaya, bergerak cepat di sepanjang benda padat atau mengapung di udara dng jarak tertentu;
  • kilat dr awan ke bumi: loncatan muatan listrik dr awan ke bumi, biasanya tidak lurus, tetapi dng banyak cabang ke bawah seolah-olah terpancar dr satu induk;
  • kilat garis: kilat yg berbentuk cahaya putih tidak melengkung atau bercabang dan biasanya berbentuk tipis dng pinggiran yg jelas;
  • kilat panas: kilat yg tampak spt cahaya terang sekilas dr langit atau dr awan di ufuk;
  • kilat roket: kilat yg tampak berurutan dng cepat, baik pd jalan utama maupun pd cabangnya;
  • berkilat: /ber·ki·lat/ v mengeluarkan kilat; memancarkan (mengeluarkan) cahaya spt kilat;
  • berkilat-kilat: /ber·ki·lat-ki·lat/ v berkilat;
  • berkilatan: /ber·ki·lat·an/ v banyak berkilat. Contoh: berkilatan lah lampu pemotret dr para wartawan;
  • mengilat 1: /me·ngi·lat 1/ v menyerupai kilat; 2 a ki cepat sekali; tampak sangat sebentar. Contoh: pantas kudanya menjadi juara, larinya mengilat 1;
  • mengilatkan: /me·ngi·lat·kan/ v 1 berkilat; 2 menggosok (menjadikan) supaya berkilat; mengilapkan. Contoh: di pasar banyak beredar obat-obatan untuk mengilatkan barang kuningan; 3 membayangkan (kehendaknya, isi hatinya, dsb); menyampaikan secara tidak langsung; menyindirkan. Contoh: kata-katanya mengilatkan keinginannya yg kuat;
  • mengilat-ngilatkan: /me·ngi·lat-ngi·lat·kan/ v 1 membayangkan (kehendaknya dsb); menyampaikan secara tidak langsung; menyindirkan; 2 menggosok-gosok supaya berkilat (tt pisau, keris, dsb);
  • terkilat: /ter·ki·lat/ v 1 tampak berkilat sebentar; 2 terbayang sejurus (dl ingatan dsb);
  • dl hati dl hati: tiba-tiba terbayang dl hati; dl hati pd muka: tampak terbayang pd muka (wajah);
  • kilatan: /ki·lat·an/ n 1 sekilas cahaya; 2 Sas ragam gaya bahasa perbandingan yg merujuk secara tidak langsung pd suatu karya sastra, salah seorang tokoh, atau peristiwanya; alusi
 2. kilat – alternatif makna ke-2
  • ki·lat ? 5kelat
 3. kilat – alternatif makna ke-3
  • kilat: /ki·lat/ n 1 pohon yg banyak terdapat dl paya-paya di tepi laut, kulit batangnya untuk menyamak kulit, kayunya untuk kayu api; jangkar paya; bakau; Rhizophora conjugata; Rhizophora mucronata; 2 kayu (kulit) pohon bakau

Penjelasan Arti ‘Kilat’ di Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kata “kilat” mencerminkan ide tentang sesuatu yang sangat cepat dan mendadak, khususnya yang berhubungan dengan cahaya. Cahaya kilat yang kita kenal biasanya terjadi saat hujan lebat disertai petir, dimana cahaya ini muncul sangat cepat di langit sebagai kilatan yang berkelebat sehingga kadang disebut juga dengan sabung-menyabung.

Namun, “kilat” tidak hanya berkaitan dengan fenomena alam.

Di sisi lain, “kilat” juga menggambarkan sesuatu yang bersinar atau berkilau.

Contohnya, pisau yang bersih dan tajam dapat memantulkan cahaya sehingga nampak berkilat. Ungkapan ini sering kita gunakan untuk menggambarkan benda-benda yang memiliki permukaan mengilap dan memantulkan cahaya dengan baik.

Selain itu, kita sering menggunakan kata “kilat” untuk menggambarkan kecepatan.

Misalnya, ketika kita mengatakan “kereta api kilat”, kita mengacu pada kereta api yang bergerak sangat cepat. Kalimat ini memberikan gambaran tentang kecepatan yang luar biasa, seperti kilat itu sendiri yang muncul dan hilang dalam sekejap mata.

Adapula penggunaan “kilat” dalam konteks yang berbeda, seperti “kursus kilat” yang berarti sebuah kursus yang dirancang untuk diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat.

Ini mengacu pada efisiensi waktu dan percepatan proses belajar.

Ada juga peribahasa yang menggunakan kata “kilat”, contohnya “hilang kilat dalam kilau” berarti seseorang yang tampaknya hebat atau pintar menjadi tidak luar biasa lagi ketika berada bersama orang-orang yang lebih hebat atau terkenal.

Secara harfiah, “kilat” juga digunakan untuk menggambarkan jenis kilat tertentu, seperti “kilat bola” yang terlihat seperti bola bercahaya, atau “kilat garis” yang bentuknya lurus dan terang.

Ini adalah fenomena alam yang menarik dan jarang terjadi.

Meluas lagi, kata “kilat” juga bisa diterapkan pada tumbuhan, seperti pohon kilat yang banyak ditemukan di paya-paya di tepi laut.

Pohon ini, yang juga dikenal sebagai bakau, memiliki kulit batang yang berguna untuk menyamak kulit dan kayunya yang baik untuk digunakan sebagai kayu bakar.

Secara umum, konsep “kilat” secara metaforis sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang singkat, cepat, tiba-tiba, dan berpengaruh atau menonjol, mirip dengan bagaimana kilat muncul di langit.

Referensi

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kilat