Rumus Belah Ketupat : Luas, Keliling, Mencari Diagonal dan Contoh Soal + Pembahasan

ilustrasi oleh dribbble.com

Rumus belah ketupat adalah 1/2 x d2 x d1 dimana d1 dan d2 adalah diagonal belah ketupat, sedangkan rumus keliling belah ketupat adalah a+b+c+d dimana a, b, c, dan d adalah panjang sisi belah ketupat.

Belah Ketupat atau yang disebut rhombus dalam bahasa inggris adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang dan mempunyai 2 pasang sudut bukan siku-siku dengan sudut yang saling berhadapan mempunyai besar sama.

Belah ketupat

B. Sifat-Sifat Belah Ketupat

  • Keempat sisinya sama panjang
Rumus belah ketupat
  • Mempunyai 2 diagonal yang saling tegak lurus

Diagonal 1 (d1) dan diagonal 2 (d2) pada belah ketupat saling tegak lurus membentuk sudut siku-siku (90°).

  • Sudut yang saling berhadapan mempunyai besar yang sama

Pada belah ketupat sudut yang berhadapan mempunyai besar yang sama. Ilustrasi di atas menunjukkan besar sudut ∠ABC = ∠ADC dan ∠BAD = ∠BCD.

  • Besar keempat titik sudutnya 360º
  • Mempunyai 2 sumbu simetri yang merupakan diagonalnya

Rumus Belah Ketupat

gambar rumus Belah ketupat
Rumus belah ketupat

Contoh 1 (Menghitung Keliling Belah Ketupat)

Hitunglah suatu belah ketupat yang mempunyai panjang sisi 7 cm!

Diketahui: 

s = 7 cm

Ditanya:

Keliling belah ketupat!

Penyelesaian:

Keliling = 4 × s
= 4 x 7 cm
= 28 cm

Jadi, keliling belah ketupat adalah 28 cm.

Contoh 2 (Menghitung Luas Belah Ketupat)

Hitunglah luas belah ketupat yang mempunyai panjang diagonal 8 cm dan 7 cm?

Diketahui:

d1 = 8 cm, d2 = 7cm

Ditanya:

Luas belah ketupat!

Penyelesaian:

L = ½ × d1 × d2
= ½ x 8 cm × 7 cm
= 28 cm²

Jadi, luas belah ketupat tersebut adalah 28 cm²

Contoh 3 (Menghitung Sisi Belah Ketupat)

Sebuah belah ketupat mempunyai keliling 20 cm. Berapakah panjang sisi belah ketupat tersebut?

Diketahui:

Kll = 20 cm

Ditanya:

Panjang sisi belah ketupat!

Penyelesaian:

Kll = 4 × s

s = Kll ÷ 4
= 20 cm ÷ 4
= 5 cm

Jadi, sisi belah ketupat tersebut adalah 5 cm.

Contoh 4 (menghitung Diagonal Belah Ketupat)

Suatu belah ketupat mempunyai luas 24 cm². Apabila diketahui salah satu diagonalnya berukuran 4 cm, hitunglah Panjang diagonal lainnya!

Diketahui:

L = 24 cm², d1 = 4 cm

Ditanya:

Panjang diagonal lainnya (d2)!

Penyelesaian:

L = ½ × d1 × d2

Dengan menggunakan konsep aljabar diperoleh,

d2 = 2 × L ÷ d1
= 2 × 24 cm² ÷ 4 cm
= 12 cm

Jadi, panjang diagonal lainnya adalah 12 cm

Artikel Terkait