Contoh Pidato Perpisahan Kelas 6 SD

ilustrasi oleh dribbble.com

Pidato perpisahan kelas 6 SD memiliki maksud atau tujuan tertentu yang ditujukan kepada para pendengar pada saat acara perpisahan.

Pada acara perpisahan sekolah khususnya sekolah dasar kelas 6, biasanya para siswa ditugaskan untuk membuat teks pidato perpisahan untuk ditampilkan pada saat acara perpisahan nantinya.

Isi utama dari pidato perpisahan sekolah yaitu:

  • Salam pembuka
  • Ucapan terimakasih
  • Ucapan kebahagiaan
  • Tujuan selanjutnya
  • Nasihat dan kiat untuk adik tingkat
  • Kata perpisahan

Contoh Pidato Perpisahan Kelas 6 SD

Berikut merupakan beberapa contoh pidato perpisahan kelas 6 yang dapat disampaikan pada saat acara perpisahan :

pidato tentang perpisahan kls 6
pidato tentang perpisahan kls 6

Contoh Pidato 1

Assalamualaikum Warrahmattuloh Wabarakatuh
Yang saya hormati,
Bapak/Ibu Kepala Sekolah (Sebut namanya)
Para guru (nama sekolah)
Orangtua / wali murid yang terhormat
Teman dan adik kelas yang saya cintai

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang memberi kita semua rahmat-Nya. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan perpisahan.
Pertama-tama, saya berterima kasih kepada para guru yang telah mengajar, membimbing, dan mengajarkan ilmunya dalam 6 tahun terakhir. Semoga Allah selalu menghargai semua jasa bapak dan ibu gurus sekalian.

Pada kesempatan ini, saya mewakili teman – teman dari kelas 6, juga meminta maaf atas semua kesalahan yang kami lakukan di masa lalu atas perilaku kami, yang dapat mengganggu atau menyinggung perasaan bapak dan ibu guru. Saya harap bapak dan ibu guru, selalu memaafkan semua kesalahan kami.

Bagi adik kelas, teruslah belajar dengan tekun, kami ingin kalian menjadi pelajar yang rajin yang terus mencari ilmu dan selalu menghormati orang tua / guru kita di sekolah ini.

Dan akhirnya, kepada orang tua kita yang tercinta, terima kasih telah mencintai kami, terima kasih atas kesediaannya untuk mengirim kami ke sekolah (sebutkan nama sekolah) dan terima kasih atas pendidikan yang telah diberikan kepada kami.

Sekian dari saya,
Wassalamualaikum Warrahmatuloh Wabarakatuh

Contoh Pidato 2

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak/Ibu Guru beserta tamu undangan;
Serta kawan-kawanku Yang berbahagia.

Terlebih dahulu,marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-nya kepada kita.

Pada kesempatan ini, kita dapat berkumpul pada perayaan Perpisahan kelas 6. Guru-guru dan Teman-teman, sungguh tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sudah enam tahun kami belajar dan menimba ilmu di Sekolah ini. Kami mendapatkan ilmu yang tak terhingga. Semuanya berkat Guru-guru yang telah mengajari kami.

Kini, akhirnya hari kelulusan itu tiba. Setelah enam tahun kami belajar
bersama Bapak/Ibu Guru, saya selaku perwakilan dari kelas enam mengucapkan terima kasih dan ingin meminta maaf atas perbuatan salah kami semuanya.

Tidak lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada orang tua kita semua yang telah memberi motivasi kepada kami semua.Untuk teman-teman, meskipun sudah lulus tetapi kita harus lebih giat lagi belajarnya karena perjalanan kita masih panjang dan untuk mencapai cita-cita.

Akhir kata, saya dan teman-teman ingin mengucapkan Selamat tinggal, kami tidak akan melupakan sekolah ini.

Sekian dari saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Contoh Pidato 3

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak/Ibu Guru beserta tamu undangan;
Serta kawan-kawanku Yang berbahagia.

Terlebih dahulu,marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-nya kepada kita.

Pada kesempatan ini, kita dapat berkumpul pada perayaan Perpisahan kelas 6. Guru-guru dan Teman-teman, sungguh tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sudah enam tahun kami belajar dan menimba ilmu di Sekolah ini. Kami mendapatkan ilmu yang tak terhingga. Semuanya berkat Guru-guru yang telah mengajari kami.

Kini, akhirnya hari kelulusan itu tiba. Setelah enam tahun kami belajar
bersama Bapak/Ibu Guru, saya selaku perwakilan dari kelas enam mengucapkan terima kasih dan ingin meminta maaf atas perbuatan salah kami semuanya.

Tidak lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada orang tua kita semua yang telah memberi motivasi kepada kami semua.Untuk teman-teman, meskipun sudah lulus tetapi kita harus lebih giat lagi belajarnya karena perjalanan kita masih panjang dan untuk mencapai cita-cita.

Akhir kata, saya dan teman-teman ingin mengucapkan Selamat tinggal, kami tidak akan melupakan sekolah ini.

Sekian dari saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Contoh Pidato 4

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Yang terhormat (sebut nama kepala sekolah)
Yang terhormat dewan guru.
Yang terhormat para tamu undangan
Serta semua teman dan adik kelas (nama sekolah)

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, untuk semua berkah-Nya yang telah membuat kita berkumpul di acara ini. Doa dan salam juga, saya curahkan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW.

Ibu yang terhormat dari Dewan Guru dan Teman-teman, Kali ini saya mewakili semua anak-anak kelas 6 untuk perpisahan dan mohon pamit serta meminta doa restunya.

Bapak dan ibu guru yang saya hormati,
Pertama-tama, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada para guru yang telah mendidik dan membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan proses pembelajaran di sekolah yang tercinta ini dengan hasil yang bagus.

Tidak ada yang bisa kami berikan sebagai imbalan atas kerja keras Guru selama 6 tahun. Hanya doa yang bisa kami tawarkan, semoga Allah SWT membalas jasa bapak dan ibu guru sekalian.

Bapak dan ibu guru yang saya cintai,
Kedua, saya dan teman-teman kelas 6 juga meminta maaf yang sedalam-dalamnya, karena perbuatan dan tingkah laku kami yang tidak menyenangkan dihadapan bapak ibu guru sekalian. Untuk itu, kami mengharapkan bapak dan ibu guru bersedia untuk memaafkan atas semua kesalahan kami.

Yang terakhir, kami memohon doa restu dari bapak ibu guru dan semua yang hadir di acara ini, untuk bisa melanjutkan ke sekolah menengah terbaik yang ada di kota ini.

Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jikalau ada perkataan yang tidak pas di hati bapak ibu guru serta para hadirin yang hadir di tempat yang bahagia ini.

Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Contoh Pidato 5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepada yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta wakil
Yang kami hormati Wali Kelas 6 tercinta
Yang kami hormati semua Bapak/Ibu Dewan guru
Yang kami hormati semua Bapak/Ibu wali murid
Terkhusus kepada kepada kedua orang tua kami

Izinkanlah kami ini, berada di hadapan Bapak/Ibu sekalian untuk mengungkapkan sepatah dua patah kata. Bukan berarti kami adalah yang terbaik, tapi karena tuntutan dari rekan2 kelas 6, maka kami berada di hadapan Bapak/Ibu dan rekan-rekan semua.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wataala, atas segala limpahan rahmat dan karunianya. Nikmat yang tak terhingga kepada kita semua, sehinggga kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Sholawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad shallalllahu 'alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia dengan ajaran yang beliau bawa hingga akhir jaman. Amin.

Tiada gading yaang tidak retak. begitupun dengan apa yang akan kami sampaikan nanti. Pasti akan banyak kesalahan dan kehilafan. Untuk itu, mohon maafkan dan maklumi kami.

Dalam kesempatan ini, ijinkanlah kami menyampaikan beribu ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dewan guru semua. Berkat bimbingan Bapak dan Ibu sekalian, kami bisa menjadi seperti ini. Bisa membaca, bisa menulis, bisa menghitung dan bisa belajar untuk menjadi manusia yang sesungguhnya.

Untuk teman-temanku semua, ini adalah hari perpisahan kita di SD ini. Berat rasanya memang. Setiap hari kita selalu bersama. Bermain bersenda gurau. Tertawa. Bercanda. Sungguh, semua kenangan itu tidak akan pernah terlupakan.

Walaupun hari ini kita berpisah, marilah tetap kita jaga persaudaraan ini hingga kapanpun. Kalian semua adalah teman-teman terbaik.
Kepada Bapak dan Ibu Orang tua dan wali murid sekalian. Inilah anakmu. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya disana-sini. 
Bimbinglah kami dengan sabar dan tiada henti. Kami masih haus bimbinganmu. Kami masih haus kasih sayangmu. Didiklah kami sehingga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara.

Demikianlah pidato singkat perpisahan sekolah di kelas 6 ini, semoga kita bisa memetik hikmah dari apa yang kami sampaikan. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Contoh Pidato 6

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang terhormat Bpk/ibu kepala sekolah
Yang terhormat Para dewan guru tanpa menyebut satu persatu
Yang terhormat Para orang tua kami dan tamu undangan
Yang terhormat dan yang saya banggakan teman teman sekalian.

Puji syukur kita marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNya, pada hari ini kita telah berkumpul dalam rangka untuk melaksanakan acara perpisahan. 

Sebenarnya, saya dan seluruh teman-teman kelas 6 berat untuk menyampaikan pidato ini, kami sedih karena harus berpisah dengan bapak ibu guru, teman, dan adik-adik sekalian. Namun, waktu jualah yang membatasikebersamaan kita selama ini. 

Terkhusus kepada bapak/ibu kepala sekolah serta jajaran bapak dan ibu guru kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya selama ini telah ihklas dan tulus mendidik dan mengajarkan kami dari berbagai ilmu untuk menjadi bekal pengetahuan kami.

Atas semua jasa bapak dan ibu guru lah kami dapat melaksanakan semua pelajaran dan akan kami ingat sepanjang hayat kami.
Kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya guru-guru kami yang telah sabar menuntun kami selama ini selama kami bersekolah di tempat ini, mungkin tanpa adanya bimbingan bapak dan ibu guru kami akan menjadi anak-anak yang bodoh dalam berfikir.

Kepada adik-adik kelas sekalian kalian terus lah belajar yang semangat dan teruslah bersekolah dengan baik dan teteap hormatilah bapak dan ibu guru kita semua. Amin

Demikianlah akhiri dari pidato ini
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Artikel Terkait